Õpetajale

Õpetamiseks on mitmeid erinevaid viise, levinuim neist klassiruumis õppimine. Üha enam rakendatakse koolides ka distantsõpet, mis nõuab õpetaja poolt ettevalmistusi, tihti uute ülesannete genereerimist ja loovat lähenemist. Tartu Ülikooli liikumislabor jagab ideid, millele võiks distantsõpet planeerides mõelda.

Lähtekohad

 • Vaata, millised on haridusvaldkonna tehnoloogiatrendid ja kuidas toetada õpilaste iseseisvat õppimist - HITSA, kiirtee iseseisva õppeni.
 • Suuna õpilasi endale päevaks kindlaid õpieesmärke seadma ning tuleta meelde, et ka “kodusel koolipäeval” oleksid vahetunnid.
 • Suuna lapsi päris oma päevakava kirja panema.
 • Suuna õpilasi kodutöid paberile või ka päevikusse kirja panema, nii saab igaüks teha alati ristikese, kui midagi on tehtud - see omakorda tekitab hea tunde igapäevaste edusammude üle.
 • Eelista koolitöid, millega õpilane saab ise hakkama.
 • Eelista võimalusel ekraanivabu kodutöid
 • Iga ülesande lõppu kaalu toreda liikumispausi lisamist, nii ei unusta ka kodus õpilased end veidi liigutada.

 

               

 

Millest võiks veel abi olla?

 • Leia õpilastele võimalus mõnda ülesannet ka õues lahendada. Kavalalt ülesannet välja mõeldes saab õpilased õue “meelitada”. Laseme õpilastel avastada, et vahepeal on kevad kätte jõudnud!
 • Võimalusel anna õppetöö juurde soovitusi, mis asendis seda teostada. Näiteks kui on tegu õpikust lugemisega, siis lisa juurde, et seekord püüa lugeda teksti toas ringi kõndides. Kui on vaja kirjatööd teha, siis saab teha seda näiteks ka aknalaua juures püsti seistes.
 • Üllata õpilasi hoopis teistsuguste ülesannetega kui oled tavaliselt andnud ja mis sisaldaksid ka liikumist.
 • Soovitus lapse enesejuhtimise toetamiseks: Kui ülesande täitmine käib üle jõudu, seisa veidi aega pea peal, tee viis üleshüpet või hinga sõõm värsket õhku.
 • Suuna õpilasi omavahel jagama geniaalseid liikumispauside ideid, mida koolitükkide vahepalaks teha – see aitab lastel ka üksteist toetada.
 • Jagage toredaid ideid ka oma kolleegidega. Leppige kokku aeg, mil virtuaalkoosolekul kohtute. Seal saate jagada kodukoolis rakendatud aktiivseid distantsõppe meetodeid ja muid nippe.